12. – 13. září 2013, Arcibiskupský palác, Olomouc

Hlavní témata sympozia:

  • Demyelinizační onemocnění
  • Roztroušená skleróza
  • Likvorová diagnostika
  • Sesterská sekce

Pořadatelé:

Sekce pro neuroimunologiii a likvorologii ČNS ČLS JEP
Univerzita Palackého v Olomouci

Organizátoři:

Předseda sympozia:
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Vědecký sekretář sympozia:
MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Předseda organizačního výboru:
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.