Časový harmonogram

čtvrtek 12. září 2013

 

Arcibiskupský palác: Demyelinizační onemocnění I

16.00

Topické sympozium: Aspekty péče o pacienta v druhé linii léčby RS

16.00

Význam adekvátní a včasné léčby v druhé linii u pacientů s RS

16.20

Možnosti monitorování pacientů při eskalované léčbě

16.40

Důležitost komunikace lékaře s pacientem

17.00

Slavnostní zahájení sympozia

 

Arcibiskupský palác: Demyelinizační onemocnění II

17.15

Súčasné postupy a trendy v liečbe MS

18.30

Kino Metropol
Benefiční koncert Ladislava Kerndla

20.00

Restaurace Podkova
Uvítací recepce

  

pátek 13. září  2013

 

Arcibiskupský palác: Sesterská sekce

8.00

Cytologické vyšetření v neurologii

8.20

Význam vyšetření anti-JCV/anti-VZV protilátek před zahájením léčby Tysabri/Gilenya

8.40

Faktory ovlivňující adherenci k léčbě u roztroušené sklerózy

9.00

přestávka

 

Arcibiskupský palác: Roztroušená skleróza I – Diagnostika a léčba RS

9.20

Likvorové vyšetření u roztroušené sklerózy

9.40

Mohou zánětlivé markery v likvoru přispět v diagnostice roztroušené sklerózy?

10.00

Naše šestileté zkušenosti s terapií natalizumabem

10.20

přestávka

 

Arcibiskupský palác: Roztroušená skleróza II – Spasticita u RS

10.40

Rehabilitace spasticity u roztroušené sklerózy

11.00

Baclofenová pumpa – indikace a omezení

11.20

Změny aktivace motorického kortexu po léčbě BTX u nemocných trpících spasticitou
způsobenou roztroušenou sklerózou: pilotní studie

11.40

Význam botulotoxinu typu A v léčbě spasticity

12.00

Oběd a ukončení sympozia