Vážené kolegyně, vážení kolegové a milí přátelé,

jménem organizátorů sympozia Vás chci co nejsrdečněji přivítat na 9. ročníku Olomouckého neuroimunologického sympózia s mezinárodní účastí, které se letos koná v arcibiskupském paláci.
K hlavním tématům letošního sympozia patří demyelinizací onemocnění, roztroušená skleróza, likvorová diagnostika a sesterská sekce.
Jsme rádi, že letos přijal naše pozvání prof. Ľubomír Lisý, který se ve své přednášce bude věnovat léčebným doporučením a algoritmům u roztroušené sklerózy.
V této publikaci naleznete mj. program a časový harmonogram sympozia. Společenské setkání účastníků proběhne první den sympozia v restauraci Podkova. Věřím, že nejen jednotlivé příspěvky přednášejících, ale také i osobní setkání přispějí k prohloubení poznatků a vzájemnému obohacení.

Přeji Vám příjemné prožití sympozia.

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
předseda sympozia