Program

12. září 2013

Arcibiskupský palác: Demyelinizační onemocnění I

16.00 Topické sympozium: Aspekty péče o pacienta v druhé linii léčby RS

Předsedající: Taláb R.

16.00 Význam adekvátní a včasné léčby v druhé linii u pacientů s RS
Taláb R. (Hradec Králové, CZ)
16.20 Možnosti monitorování pacientů při eskalované léčbě
Zapletalová O. (Ostrava, CZ)
16.40 Důležitost komunikace lékaře s pacientem
Mareš J. (Olomouc, CZ)

Topické sympozium podpořeno společností Biogen Idec

17.00 Slavnostní zahájení sympozia

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – přednosta Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. – předseda sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. – předseda sympozia

  

Arcibiskupský palác: Demyelinizační onemocnění II

Předsedající: Mareš J.

17.15 Súčasné postupy a trendy v liečbe MS
Lisý L. (Bratislava, SK)

  

Kino Metropol

18.30 Benefiční koncert Ladislava Kerndla
Výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou v rámci pacientského sdružení ROSKA Olomouc

 

Restaurace Podkova

20.00 Uvítací recepce

  

13. září 2013

Arcibiskupský palác: Sesterská sekce

Předsedající: Řeháková P.

8.00 Cytologické vyšetření v neurologii
Sklenářová J. (Olomouc, CZ)
8.20 Význam vyšetření anti-JCV/anti-VZV protilátek před zahájením léčby Tysabri/Gilenya
Kalandrová L., Košťálková M. (Olomouc, CZ)
8.40 Faktory ovlivňující adherenci k léčbě u roztroušené sklerózy
Řeháková P. (Olomouc, CZ)

9.00 Přestávka

  

Arcibiskupský palác: Roztroušená skleróza I – Diagnostika a léčba RS

Předsedající: Sládková V.

9.20 Likvorové vyšetření u roztroušené sklerózy
Přikrylová Vranová H. (Olomouc, CZ)
9.40 Mohou zánětlivé markery v likvoru přispět v diagnostice roztroušené sklerózy?
Matejčíková Z. (Olomouc, CZ)
10.00 Naše šestileté zkušenosti s terapií natalizumabem
Sládková V. (Olomouc, CZ)

10.20 Přestávka

  

Arcibiskupský palác: Roztroušená skleróza II – Spasticita u RS

Předsedající: Otruba P.

10.40 Rehabilitace spasticity u roztroušené sklerózy
Krobot A. (Olomouc, CZ)
11.00 Baclofenová pumpa – indikace a omezení
Krahulík D. (Olomouc, CZ)
11.20 Změny aktivace motorického kortexu po léčbě BTX u nemocných trpících spasticitou způsobenou roztroušenou sklerózou: pilotní studie
Klosová J. (Olomouc, CZ)
11.40 Význam botulotoxinu typu A v léčbě spasticity
Otruba P. (Olomouc, CZ)

12.00 Oběd a ukončení sympozia