Organizační informace

Termín konání:

12. – 13. září 2013

Místo konání:

Arcibiskupský palác
Wurmova 9, Olomouc

Jednací jazyk:

český, slovenský, anglický

Registrace účastníků:

12. 9. 2013 14.00 –17.00 hodin
13. 9. 2013  7.30 –10.00 hodin

 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

Délka 15 + 5 minut odborná diskuse.
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk.
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

 

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti naleznete on-line na těchto stránkách. Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP.
Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky: 15. 8. 2013
Potvrzení registrace, tj. informace o přijetí přihlášky k účasti, zašleme do 31. 8. 2013.

 

AKREDITACE

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

 

POPLATKY

Registrační poplatek
(včetně 21 % DPH v Kč)

      

Úhrada
do 15. 8. 2013

      

Úhrada
po 15. 8. 2013

Lékaři (VŠ pracovníci)

 

500,–

 

700,–

Studenti v lékařském studijním programu a sestry
poplatek neplatí

 

0,–

 

0,–

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 15. 8. 2013:

Název účtu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 999021114

Pro účastníky ze zahraničí:

IBAN: CZ 090 1000000 191096330227
BIC: KOMBCZPPxxx

Hotově u registrace:
Po 15. 8. 2013 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést a DIČ.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení e-mailem, poštou nebo faxem, s uvedením, za koho je částka hrazena.

SPOLEČENSKÉ AKCE 12. 9. 2013

Kino Metropol
18.30 Benefiční koncert Ladislava Kerndla
Výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou v rámci pacientského sdružení ROSKA Olomouc

Restaurace Podkova
20.00 Uvítací recepce

 

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 12.–13. 9. 2013 v hotelu
ARIGONE, Univerzitní 20, Olomouc, tel. 585 232 351, e-mail: hotel(at)arigone.cz, www.arigone.cz

V hotelu si účastníci ubytování objednávají sami. Při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka Neuroimunologického sympozia – heslo "NEUROIMUNO" (jinak hotel může sdělit, že je obsazen).

Rezervace pro účastníky je do 26. srpna 2013, poté hotel nevyčerpanou rezervovanou kapacitu ruší. Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 15. 8. 2013, budou poplatky vráce-ny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín zaslání přihlášky

   

15. 8. 2013

Termín zaplacení poplatků převodem

 

15. 8. 2013

Potvrzení registrace

 

31. 8. 2013

 

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FNOL
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 605 783 877
E-mail: maresja(at)email.cz

Registrace účastníků:

Ing. Mgr. Ivica Rusko
Konferenční servis UP v Olomouci
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 054, 734 237 091
Fax: 585 222 802
E-mail: ivica.rusko(at)upol.cz

Registrace firem:

Jitka Hýbnerová
Konferenční servis UP v Olomouci
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 053, 723 462 332
Fax: 585 222 802
E-mail: jitka.hybnerova(at)upol.cz