Organizátoři

Předseda sympozia:
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Vědecký sekretář sympozia:
MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Předseda organizačního výboru:
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

  

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., předseda Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., FCMA
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
doc. MUDr. Michal Mayer, CSc.

 

VĚDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., FCMA
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
doc. MUDr. Ivanka Vlachová
MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MUDr. Martina Koudelková
MUDr. Helena Marečková, CSc.
MUDr. Jiří Piťha
MUDr. Olga Zapletalová

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. Jindřiška Burešová
MUDr. Tomáš Dorňák
MUDr. David Franc
Mgr. Hana Hettychová
PhDr. Rostislav Hladký
Jitka Hýbnerová
Lenka Kalandrová
MUDr. Jana Klosová
MUDr. Petr Konečný, Ph.D.
Monika Košťálková
MUDr. Michal Král, Ph.D.
prim. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Anna Kunčarová
MUDr. Rostislav Mařák
MUDr. Zuzana Matejčíková
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
prim. MUDr. Pavel Otruba, MBA
Ing. Mgr. Ivica Rusko
Bc. Petra Řeháková
MUDr. Bronislava Schusterová, Ph.D.
Jaroslava Sklenářová
PhDr. Tereza Štecková
MUDr. Miroslav Vaštík
MUDr. Tomáš Veverka
MUDr. Hana Přikrylová Vranová, Ph.D.